Thống kê
Hôm nay : 83
Tháng 10 : 3.465
Năm 2020 : 21.084

Hoạt động làm quen với toán: 123 ta tập đếm - số 9. Lứa tuổi: mẫu giáo lớn 5-6 tuổi.