• Từ  năm học 2010 - 2011 đến năm học 2018 – 2019 trường liên tục đạt danh hiệu: “ Tập thể lao động tiên tiến”.
 • Năm học 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2018 – 2019 đạt danh hiệu:“ Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố”
 • Năm học 2017 – 2018 trường được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội : “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017 – 2018”
 • Trường được Sở GD&ĐT Hà Nội chứng nhận “ Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2” ngày 18/12/2015 và được UBND Thành phố công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo quyết số 3834/QĐ-UBND ngày 30/7/2018.
 • Từ  năm học 2015 – 2016 đến năm học 2018 – 2019 trường liên tục làm điểm các chuyên đề cấp huyện, cấp thành phố. Đã đón nhiều đoàn CB,GV,NV trong huyện và ngoài huyện về tham quan học tập tại trường.
 • 13 đồng chí đạt danh hiệu: “ Người tốt – việc tốt” cấp huyện. Có 15 lượt giáo viên, nhân viên đạt giải Xuất sắc, Nhất, Nhì, Ba trong các hội thi: “ Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp huyện. 1 nhân viên đạt giải Nhất, 1 giáo viên đạt giải Ba trong hội thi: “ Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp thành phố.
 • Năm học 2017 – 2018 nhà trường đã đạt giải xuát sắc cấp huyện, giải Nhì cấp Thành phố trong hội thi: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

*/ Năm học 2019- 2020:

 •  Nhà trường đạt giải Xuất sắc hội thi: “ Tiếng hát CBQL, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì”.
 • Chi hội phụ nữ nhà trường đạt giải Nhì trong hội thi: “Tìm hiểu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm” cấp thành phố.
 •  Trung tâm y tế huyện kiểm tra công tác y tế nhà trường đạt 99,5/100 điểm
 •  Trường đạt giấy khen của UBND huyện Thanh Trì

 •  Trường đạt cờ thi đua xuất sắc về TDTT cấp Thành phố

 • Trường tiên tiến về TDTT cấp huyện

 •  9 SKKK được Hội đồng khoa học huyện xếp loại A.

  */ Năm học 2020 – 2021:

  - Trường được UBND Huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung năm 2020

  - Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT Huyện Thanh Trì” đạt Giải Nhất hội thi và Giải ứng xử hay nhất

  - Hội thi thực hành kỹ năng CNTT cấp huyện dành cho giáo viên trường đạt giải Nhất cấp huyện

  - Hội thi thực hành kỹ năng CNTT cấp huyện dành cho nhân viên trường đạt giải Nhất cấp huyện

  - Hội thi CNTT cấp Thành phố 1 đồng chí nhân viên của trường đạt giải Ba phần thi thực hành kỹ năng CNTT dành cho nhân viên.

  - 2 bài giảng Elerning dự thi cấp huyện. Kết quả đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì

  - 1 bài giảng Elerning dự thi cấp Thành phố. Kết quả bài giảng Elerning đạt giải Nhất trong ngày hội CNTT cấp Thành phố. Bài giảng còn được chọn trình chiếu báo cáo trong chung kết ngày hội CNTT cấp Thành phố và được đăng trên cổng thông tin của ngành GD&ĐT Hà Nội.