Trường mầm non B xã Thanh Liệt                                                                                                                                       Cơ sở 1 (Điểm trung tâm):
Thôn Vực, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0243.685.7944.  Di động: 0987347418     
                                                                                                Gmail: mnbthanhliet-tt@hanoiedu.vn


Cơ sở 2 ( Điểm lẻ): Thôn Văn, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0243.685.7907.  Di động: 0987347418                                                                                                     Gmail: mnbthanhliet-tt@hanoiedu.vn