* Hiệu trưởng: Phạm Thu Hương

SĐT: 0982903876

* Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Nguyễn Thị Đông

SĐT: 01669244989

* Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng: Hoàng Thị Thanh Hà

SĐT: 0983935629